't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Spelideeën > Torens pionieren
« vorige volgende »

Torens pionieren

Voor welke doelgroep is het spel bedoeld Scouts, Explorers, Roverscouts
Nr.
Deelnemers > 10 personen
-
Tijdsduur > 2 dagen
Kosten -
 []

 

Het pionieren van torens is een activiteit die in Scouting als gemeengoed beschouwd mag worden. Met behulp van rond hout, lange en korte palen kunnen de meest indrukwekkende bouwwerken gemaakt worden als er tenminste voorafgaand aan het bouwen de nodige tijd is gestoken in de voorbereiding.

Voor het bouwen van antennetorens en masten geldt uiteraard hetzelfde als voor het bouwen van grote pionierobjecten:

De ontwerper is op de hoogte van het aanwezige materiaal zoals hout en touw, maar ook van allerlei ander spul dat nodig zal zijn, zoals katrollen ,lange lijnen, piketten enz. Hij maakt een ontwerp dat voldoet aan van tevoren vastgestelde eisen:
  • Wat voor soort antenne komt er op te staan?
  • Welke hoogte moet de toren of mast hebben?
  • Is het noodzakelijk, dat iemand tot in de top kan klimmen of kan het geheel op de grond gepionierd en later overeind gezet worden?
Aan de hand van het ontwerp kan de definitieve materiaal lijst worden opgesteld een een bouwplan worden ontworpen. Daarbij wordt natuurlijk ook een taakverdeling gemaakt zodat iedereen weet wat er van hem of haar wordt verwacht.

Vooral bij ingewikkelde en experimentele constructies verdient het aanbeveling om een miniatuur model op schaal te maken. Als dan steeds de werkelijkheid in de gaten wordt gehouden kan een aantal moeilijkheden van tevoren worden opgelost.Miniatuur- gepionierde toren als proefexemplaar.

Direct verband houdend met de veiligheid is de vaardigheid van de bouwers. Zij moeten de diverse sjorringen die door de ontwerper zijn opgenomen in het model goed en stevig kunnen leggen. Dit is een regel die eigenlijk altijd opgaat maar is vooral belangrijk, als er op grote hoogte gewerkt moet worden, bijvoorbeeld op platforms.
Die veiligheid komt al naar voren bij het stadium van het ontwerp; de ontwerper zal goed moeten weten wat wel en niet mogelijk is op het gebied van pionieren.

Een ander aspect is het materiaal. Het is noodzakelijk dat, voordat de eerste sjorring wordt gelegd, alle palen en alle touwen op hun bruikbaarheid zijn nagekeken.

De bouwplaats is van het begin af aan ook in het ontwerp betrokken.Vaak is er nogal wat ruimte nodig voor het uitzetten van tuien. Ook moet rekening gehouden worden met de lengte van de antenne- en eventueel de rotor stuurkabel.

In het algemeen geldt, dat de verbindingskabel tussen antenne en transceiver zo kort mogelijk zal moeten zijn in verband, met de verliezen in de voedingslijnen. Zo zijner nogal wat zaken die eerst bekeken en beoordeeld moeten worden voordat de toren of de mast, getooid met de antenne kan verrijzen.


Na de makette nu de realiteit.