't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Spelideeën > Ren-Je-Rot-Spel
« vorige volgende »

Ren-Je-Rot-Spel

Voor welke doelgroep is het spel bedoeld Welpen, Scouts, Explorers.
Nr.Deelnemers vanaf 20 personen
1 begeleider
Tijdsduur 20 minuten afhangkelijk van de vragen
Kosten -
 []

Benodigdheden

Iets om vakken mee op de grond te maken, en een berg technische vragen.

Speluitleg.

Verdeel de leden in een aantal groepen. Zorg dat ze achter een lijn staan vanwaar telkens 1 van elke groep moet vertrekken.

Op de grond worden wat verder van die lijn drie grote vierkanten getekend. In de eerste schrijf je een grote A, in de tweede een B en in de derde een C.

De leiding stelt een vraag met meerkeuzevragen: a,b of c. Dan moeten ze zo snel mogelijk in het juiste vak gaan staan. Diegenen die verkeerd antwoorden, krijgen (uiteraard) geen punten. Diegenen die wel in het juiste vak zijn gaan staan krijgen 1 punt. De persoon die er het eerste in stond, die zijn groep krijgt een punt extra.

Je moet dus niet alleen juist antwoorden, maar ook nog snel zijn.

Vragen

Hoe gaat de wet van Ohm?
A.    P = U x I
B.    Ohm = Watt x Ampére
C.    Tante heeft altijd gelijk

Welke kleur ader in een electriciteitssnoer is de aarde:
A.    Blauw
B.    Bruin
C.    Geel/groen

Hoeveel bits is 1 bite?
A.    10
B.    8
C.    12

Via welke manier is de opening hier ontvangen?
A.    Er is een tv-signaal uitgezonden
B.    Er is via de korte golf geluisterd
C.    Er is via de computer geMSN’t

Ging de rookmelder tijdens het expiriment af?
A.    ja
B.    nee
C.    de rookmelder piepte dat de batterij leeg was.

Waarvan maakt een GPS-apparaat gebruik om zijn lokatie te weten?
A.    Via een kaart met telefoonzendmasten
B.    Via de schotels in de ruimte
C.    Via het draadloos internet

Geeft een spaarlamp licht in een magnetron?
A.    Heel eventjes, daarna hij klapt namelijk uit elkaar
B.    Nee
C.    Ja

Hoe heet het snoer waarmee je draadvast kan internetten
A.    CAT-kabel
B.    UTP-kabel
C.    USB-kabel

Hoe heet de laagste spanning dat iets (bijvoorbeeld een Ledje) kan laten branden?
A.    Kritische spanning
B.    Onderspanning
C.    Drempelspanning

Wat gebeurd er als je een condensator verkeerd aansluit?
A.    Hij ontploft
B.    Helemaal niets
C.    Hij doet het tegenovergestelde van wat jij wilt.

Wat gebruikt men tegenwoordig i.p.v. een electronenbuis
A.    Een transistor
B.    Een weerstand
C.    Een diode

Hoeveel aders zitten er in een netwerkkabel?
A.    10
B.    8
C.    12

Welke morsecode is K?
A.    Lang – kort – lang
B.    Kort – lang- lang
C.    Lang – lang – kort

Bij deze vragen is het goede antwoord vet gekleurd.

Tijdens het weekend kunnen er allerlei grappige experimenten gebeuren, daar kunnen natuurlijk altijd ook vragen over gemaakt worden…


Bron: TeCoHIT LOGO TeCoHIT