't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Over 't Handboek JOTA-JOTI
« vorige volgende »

Over 't Handboek JOTA-JOTI

Dit handboek is gebaseerd op het originele handboek van Eelco Last.

Het eerste handboek JOTA JOTI is geschreven door Eelco Last. Dit was echter al weer vele jaren nadat de toenmalige Werkgroep Radioscouting de eerste werkboeken geschreven had.

Het handboek dat nu voor je ligt of waarvan je nu in de on-line versie leest is gebaseerd op het handboek van Eelco Last. Het is door Remko Welling uitgebreid en aangevuld naar de dag van vandaag. Hij heeft er voor gezorgd dat het handboek is verrijkt met informatie en ervaring van vele scouts en zendamateurs die de afgelopen jaren enthousiast bij JOTA en JOTI actief zijn geweest.

Gebruiksaanwijzing voor dit handboek

Het originele handboek is erop gebaseerd dat de JOTI onderdeel uitmaakt van een JOTA-weekend. In die volgorde.

Het handboek dat nu voor je ligt biedt informatie over JOTA en JOTI als individuele activiteit, maar schenkt ook aandacht aan de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheden. Hierdoor is het handboek geschikt voor zowel een JOTI zonder JOTA, een JOTI naast de JOTA, of een JOTA zonder JOTI.

Het handboek begint met een beschouwing over JOTA in 'achtergronden JOTA'. Vanuit de JOTA wordt de stap gemaakt naar de JOTI. Een beschouwing over JOTI is beschikbaar in 'JOTI'. Na deze algemene delen wordt het JOTA-JOTI weekend toegelicht in 'Het JOTA-JOTI weekend'.

In 'On the air (JOTA)' en 'On the internet (JOTI)' staan we stil bij de practische uitwerking van de JOTA- en JOTI-activiteit tijdens het weekend. Er worden voorbeelden gegeven hoe je deze activiteiten kunt organiseren.

Afsluitend wordt in het hoofdstuk 'Spelideeën' een "database" van spelideeën aangeboden.

Het handboek is zo geschreven dat elk deel op zichzelf leesbaar is en er ook een keuze kan worden gemaakt voor één specifiek onderwerp.

De verklarende woordenlijst aan het einde van dit boek wordt als referentie gebruikt voor trefwoorden die veel voorkomen.
In de bijlagen worden onderwerpen behandeld die qua diepte en inhoud te ver gaat voor een behandeling in diet handboek maar die de gevorderde JOTA-JOTI deelnemer net even meer achtergrond geven.