't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Spelideeën > Live Action Scotland Yard
« vorige volgende »

Live Action Scotland Yard

Voor welke doelgroep is het spel bedoeld Scouts, Explorers, Roverscouts
Nr.
Deelnemers >6 personen
Ja
Tijdsduur 60 minuten
Kosten -
 []

 

  Live Action Scotland Yard is een groot spel met een speelbord ter grootte van een stad. Het spel is in 2005 door Joel Friesen ontwikkeld om bekend te raken met de stad Toronto.

In het spel is de stad opgedeeld in een raster zodat de ene speler een andere kon vangen. De spelers rennen rond de stad van plek naar plek waarmee de ontsnappingsroutes van de andere spelers worden afgesloten.
De deelnemers zijn opgesplitst in teams. Het eerste team, de detectives, dragen rode shirts en het tweede team, de Dieven, dragen een geel shirt met een gigantisch kruis er op.

Gebruik makend van mobiele telefoons en teamleden die de bewegingen van de andere leden coördineren vanuit een centrale plek, probeert elk team zo veel mogelijk dieven te vangen.

De spelregels

Kort samengevat:
Ene mijnheer 'X' rent door het openbaar vervoer van de stad in een fel geel shirt met een gigantische zwarte 'X' er op terwijl 3 andere heren in een rood shirt hem proberen te vangen met de aanwijzingen die mijheer 'X' aan ze geeft bij elke halte waar hij stil staat.

De drie detectieves worden gecoordineerd door het centrale coordinatie team, de "centralisten", de ze vertellen waar ze denken dat mijnheer 'X' zich bevind en wat de beste manier is om hem te vangen.

De centralist van mijnheer 'X' relayeert de informatie aan mijnheer 'X' over de posties van de detectives en probeert hem weg te houden van zijn belagers.

Het spel eindig als de tijdslimiet is overschreden of mijnheer 'X' is gevangen.


Wat heb je nodig:

  • Een mobiele telefoon
  • Een dagpas of abonnement voor het openbaarvervoer.


Dit zijn de spelregels:
Scotland Yard wordt gespeeld met 6 of meer personen. De helft van de spelers zijn in het veld en de andere helf zijn de centralisten. Teams zijn opgesplitst en bestaan uit 2 spelers, de centralist en de agent in het veld. Elk koppel is in contact met elkaar door middel van een mobiele telefoon. Uit de agenten wordt er een verkozen tot mijnheer 'X' terwijl de andere teams gaan jagen op mijnheer 'X'

De doelstellingen:

  • Als mijnheer 'X' moet je voorkomen dat je gevangen wordt gedurende een aantal spelen (5 of 6).
  • Als detective moet je mijnheer 'X' zien te vangen (door te boeien, aanhouden, ondervragen, enz.) door samenwerking voordat de tijd om is.
  • Centralisten zijn de mensen die strategieën plannen en de detectives coördineren.

Het starten van het spel:
BANK OVERVAL!
mijnheer 'X' is geplaatst op een halte naar zijn keuze en moet bellen naar het hoofdkwartier om aan zijn centralist te melden waar hij is en welke 3 vervoersmiddelen hij die ronde gaat gebruiken tijdens de volgende 3 bewegingen (Metro, Auto, Bus). De detectives mogen daarna starten en worden door hun centralisten op het hoofdkwartier aangestuurd om mijnheer 'X' te vangen.

  Om mijnheer 'X' te kunnen herkennen draagt hij zijn gele shirt met de 'X' er op. De detectiven moeten hun rode shirt dragen met een 'D' er op.


Er zijn 2 fasen tijdens een spelronde, Aangeven en Onthullen. Wanneer mijnheer 'X' zich verplaatst van de ene stop naar de andere heet dit een beweging. Drie bewegingen achter elkaar zijn een ronde. Aan het begin van iedere ronde zal mijnheer 'X' bellen met het hoofdkartier om aan te geven op welke manier hij zich de komende ronde zich zal gaan verplaatsen (Metro, auto, bus) en in welke volgorde. Aan het begin van elke twee ronde (6 bewegingen) moet mijnheer 'X' onthullen op welke locatie hij is wanneer hij uit de Metro, Bus of auto stapt. De centralist van mijnheer 'X' moet deze gegevens doorgeven aan de centralisten van de detectieves. Mijnheer 'X' moet op elk moment de locatie van de detectieves weten.

Mijnheer 'X' heeft een zwarte kaart bij zich waarmee hij in het geheim een afwijkende beweging mag maken. Hij mag deze kaart uitspelen op elk moment dat hij een geplande beweging maakt. Mijnheer 'X' moet melden dat hij deze kaart heeft gebruikt voor elke volgende ronde volgend op de ronde waarin hij de kaart heeft gebruikt. Als een alternatieve beweging met de kaart tot gevolg heeft dat mijnheer 'X' niet meer op het geplande eindstation kan komen eindigt de ronde onmiddelijk.

Wanneer mijnheer 'X' met de Metro reist moet hij een halt extra mee tellen bij de bewegingen. Één beweging met de Metro is zo altijd 2 haltes. Hierdoor heeft mijnheer 'X' het voordeel dat hij over grotere afstanden kan reizen in minder bewegingen en zo detectieves voor kan blijven. Alle andere bewegingen blijven zoals verwacht.

 
Voorbeeld van een grens.
De details: Mijnheer 'X' mag niet buiten de perrons, Stations, bushaltes en dergelijke komen. Hij moet zich houden aan zijn geplande en aangekondigde route mits hij zijn zwarte kaart gebruikt.

Wanneer mijnheer 'X' buiten is wordt de grens waarbinnen hij mag bewegen bepaald door de denkbeeldige lijn tussen de haltes het dichtste bij die hij vanaf dat punt kan bereiken.  De normale grootte van zijn gebied is de grootte van een voetbalveld.

Mijnheer 'X' Moet altijd binnen dit gebied blijven en mag zich niet verschuilen. Alleen als hij is ontdekt mag hij renne, springen, schuilen om te voorkomen dat hij gevangenwordt.


Wanneer mijnheer 'X' op zijn aangekondigde route wordt gespot mag de detective niet met hem mee reizen. Hij moet de volgende mogelijkheid nemen of hem met de voet volgen.

Als er geen aangekondigde route is voor mijnheer 'X' of hij is tussen de rondes in, of hij ontdekt een detectieve voor hij ontdekt wordt kan mijnheer 'X' een "SHOOT OUT" houden door de oranje "SHOOT OUT" kaart te tonen aan de detective voor hij is ontdekt.

De SHOOT OUT is een eenvoudig spelletje dat heet "Steen, papier, chaar". Als mijnheer 'X' verliest is het spel over. Als de detectieve verliest wordt hij teruggestuurd naar het hoofdkwartier en mag hij  zijn mobiele telefoon niet meer gebruiken tot hij daar terug is.

Zodra mijnheer 'X' is gevonden en aangehouden of de ronden lemiet is bereikt is het spel over

WEES VOORZICHTIG IN HET VERKEER.Shoot-out kaart

 


Dit spel is gemaakt door Joel Friesen en gecopieerd van http://joelf.com/other-stuff/live-action-scotland-yard/ Het spel is gepubliceerd onder een Creative Commonse licentie.