't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Het JOTA-JOTI weekend > Groepsthema
« vorige volgende »

Groepsthema

Geschikte thema’s voor de JOTA zijn thema’s die raakvlakken hebben met informatie, communicatie, codes en techniek. Zomaar een greep uit figuur C.
Voor beginnende groepen of groepen die een heel specifiek programma draaien gericht op juist techniek en communicatie dient het gebruik van een thema goed overwogen te worden.

Het thema kan ook voor verwarring zorgen bij een toch al druk of nieuw programma. De meerwaarde van het thema moet wel duidelijk zijn. Organisatorisch is het aan te raden de organisatie van de JOTA en het thema te scheiden. Wat programma betreft moet er zeker ook overleg zijn maar anders wordt de organisatie, zeker voor een of enkele personen, erg complex en onoverzichtelijk.

Landen van de wereld
Raakvlakken Thema
Semafoor
De mol (televisieprogramma)
Satelliet/GPS
Kampkrant
Telex
Radio-uitzending
Porto's
Tijdzones
Personal Message Board
Scheepvaart (communicatie)
Bioritme
Luchtverkeersleiding
Communicatie
Het weer
Google Earth
Vossenjacht
Experimenteren met elektriciteit
Codes
Denkdag / wereldbeweging
Spionage
Internationalisatie
Techniek
Jamboree
Zonnestelsel / ruimte
Andere culturen
UFO's
Morse

Raakvlakken - Thema:

Aan een duidelijke verhaallijn moet hier wel voldoende tijd en aandacht worden besteed. Een thema kan ook gebruikt worden als “achtergrond” waarbij je het slechts inzet als decor, bij de maaltijd, als aankleding van het gebouw, etc. Hierbij is geen verhaallijn noodzakelijk.

Hoewel elke groep voor zich een thema kan kiezen, wordt er landelijk ook een thema aangehouden. Hierop meeliften is makkelijk: veel zaken zijn kant en klaar beschikbaar.

Voorbeelden

Avondspel sector Moonen;
“Tijdens de JOTA is het avondspel een jaarlijks terugkomend populair spel binnen de sector Moonen. Het is de bedoeling dat 2 teams met behulp van een tiental opdrachten een schat proberen te vinden. Een team is verdeeld in 2 groepen. Een denkgroep die op het clubhuis opdrachten moet ontmantelen met behulp van documentatie, kaarten en internet. De tweede groep is een mobiele groep met een mobilofoon die per auto de opdrachten moet zoeken in Roermond en omliggende dorpen. De 2 teams op het clubhuis krijgen om de beurt 10 minuten zendtijd op de 2-meterband om met hun mobiele groep informatie uit te wisselen. Het spel begin altijd op zaterdagavond om 20.00 uur en eindigt meestal halverwege de nacht.”

Hopman Latour;
“Tot 3 jaar terug werd de JOTA bij de Hopman Latour altijd gekenmerkt door posten. De leden kregen aan het begin van het weekend een schema, waarin werd beschreven waar men overdag elke 45 minuten steeds aan deelnam. Zo kon het zijn dat je bijvoorbeeld zaterdagochtend om 9:15 uur semaforen ging doen; om 10 uur internet en om 10:45 uur electronica.
Dit jaar doen we het iets anders. Naast alle 'avondspelen' is het weekend opverdeeld in 4 dagdelen: zaterdagochtend, zaterdagmiddag, zondagochtend en zondagmiddag. Tijdens zo'n dagdeel ben je in een van de drie lokalen die tijdens de JOTA gebruikt worden.”