't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Het JOTA-JOTI weekend > Persberichten
« vorige volgende »

Persberichten

Over dit persberichten zijn vele boeken geschreven maar het goed bespelen van de pers is een vak apart. Een goede hulp bij het benaderen en bespelen van de pers is "A guide to successfull JOTA press contacts" geschreven door Richard Middelkoop (PA3BAR) de World JOTA organiser). Uit deze tekst hebben we het hoofdstuk 'Persberichten' vertaald.

Een persbericht geeft informatie pro-actief aan de media die uit het bericht elementen zal kiezen die ze van belang vinden voor het publiek dat ze bereiken. Met de media worden kranten en tijdschriften bedoeld maar ook de TV, Radio, en andere elektronische media. Jou verhaal zal door de verschillende redacties (deels) worden gebruikt of verwerkt in een verhaal dat ze het meest interessant vinden voor publicatie.

Als we besloten hebben waarover het persbericht moet gaan dan zou je de volgende doelstellingen moeten hebben:

  • 'verpak' je informatie zo dat het de aandacht trekt, het zich onderscheid van alle andere informatie die zich opdringt aan de journalisten,
  • Presenteer je verhaal zo dat het uitdaagt om gepubliceerd te worden met een minimale aanpassing en maakt het zo eenvoudig mogelijk de tekst aan te passen.

Structuur geven aan het persbericht

De kop
De kop van het bericht is het eerste deel van het perbericht en is gericht aan de journalist. Een goede kop is een korte kop. 2 regels is de maximale lengte.  Een ideale kop bevat een werkwoordsvorm en gebruikt normaal taalgebruik. Het moet de nieuwsgierigheid of fantasie van de lezer prikkelen.

voorbeeld:
‘Half miljoen Scouts heel weekend wereldwijd digitaal en radioactief’


introductie


Kijkers, luisteraars, lezers, en vooral journalisten hebben haast! Ze moeten in staat zijn in een ogenblik de boodschap van het bericht op te pakken.
Daarom moet een persbericht een introductie hebben met maximaal 2 of 3 zinnen waarbij in een notendop de inhoud en het belang van het bericht wordt getoond.

De introductie moet een antwoord geven op de 6 basis vragen: Wie?, Wat?, Waarom?, Wanneer"?, en Hoe?, of minstens zoveel van deze vragen als er passen in de context.

voorbeeld:
Scouting Nederland organiseert (WIE) dit jaar weer de Jamboree On The Air (JOTA) en de Jamboree On The Internet (JOTI) (WAT). Op zaterdag 19 en zondag 20 oktober (WAAR) leggen duizenden Nederlandse Scouts, via radio- en internetverbindingen (WAARMEE), contact met honderdduizenden andere Scouts in binnen- en buitenland. Wereldwijd nemen zo’n half miljoen Scouts in ruim honderd landen deel aan het evenement, dat dit jaar voor de 45ste keer wordt georganiseerd. Van de ruim 300 deelnemende Nederlandse Scoutinggroepen doet ookmee. (WAAROM MIST HIER)


De tekst.
De nu volgende tekst wordt opgedeeld in alinea's waarbij de hoofdstukken gesorteerd worden naar de belangrijkheid van de inhoud. Het belangrijkste hoofdstuk staat boven aan.

Een goede tekst is een tekst waarbij geen hoofdstukken of regels kunnen worden weggelaten zonder de essentie of boodschap in de tekst aan te tasten. Dit werkje komt het dichtste bij het werk van een journalist die onder tijdsdruk van een deadline een kleine beperkte ruimte mag vullen met zijn publicatie.

Een verwijzing is een effectieve manier om je tekst te verlevendigen en interessant te maken. Nauwkeurigheid is essentieel wanneer je vreemde bronnen citeert. Het kan soms belangrijker zijn om zaken te noemen die opinie gerelateerd zijn dan feiten.

voorbeeld:
“Wij geloven dat JOTA-JOTI een bijdrage levert aan een beter onderling begrip en wederzijds respect tussen jongeren van verschillende landen en culturen" zo zegt de voorzitter van de xxx groep.


alinea's
Door je hoofdstukken te rubriceren in alinea's ondersteun je het scannen van je persbericht en is het eenvoudig voor de lezer om onderwerpen die hem interesseren te identificeren.

Bullets
Bullets zijn een krachtige manier om een lijst van meningen te presenteren. Ook kan het gebruikt worden bij vergelijkingen

Hoofdstuk nummering
Voorkom hoofdstuknummers en al het andere dat niet gedrukt wordt. Het bezorgt de journalist alleen maar extra werk om het te verwijderen.

Foto's, schema's, grafieken, en tabellen.
Een aantrekkelijke ( en goede kwaliteit) foto vergroot de kans aanzienlijk dat een persbericht wordt geselecteerd voor publicatie, zeker als het een menselijk element heeft of een sprekende situatie ( Scouts in uniform achter een zender, scouts met een vossenjacht ontvanger, close-up van een scout die een bouwpakketje aan het solderen is, enz...)
Wanneer indicatie van grootte belangrijk is, bijvoorbeeld de gepionierde JOTA toren, zorg er dan voor dat er een referentie in de foto staat als indicatie van de grootte van het object.

Wanneer je een formulier met je computer invult dan moeten de foto's die je bijvoegt bruikbaar zijn voor hight-quality reproductie. Dat betekend een resolutie van minimaal 300 dpi (dots/inch)
Voeg altijd een uitleg toe aan je foto.

Een schema kan een goede manier zijn om een apparaat, inrichting van je JOTA station, of mastconstructie zijn. Realiseer je alleen dat de ruimte waar jou stukje gedrukt moet woren klein is. Voorkom ingewikkelde schema's en overweeg een korte beschrijving. Gebruik hierbij sleutel getallen (aantallen en percentages). Het vereenvoudigd ook het maken van meertalige publicaties.

Grafieke en tabellen vereenvoudigen het vergelijken van informatie. ook hierbij moet worden voorkomen dat het onnodig gecompiceerd wordt.

Achtergrond
Voorkom het gebruik van technisch taalgebruik, vakjargon en historische details in een persbericht
Deze informatie kan belangrijk zijn voor journalisten die de intentie hebben een uitgebreider artiekel te schrijven. Wanneer toapasselijk kan je deze informatie toevoegen is een 'noot aan de redactie' aan het einde van het persbericht. Je kan ook een appart achtergrond artikel toevoegen dat duidelijk als zodaning is getiteld.
Onthoud dat een achtergrond artikel gebruikt kan worden als aanvulling op meerdere persberichten. Zorg er dan voor dat de tekst wel up-to date blijft.
Een andere manier is om een achtergrond artikel op je website te plaatsen bij je persberichten.

Stijl in een persbericht

helder taalgebruik
Gebruik woorden waarvan je denkt dat een groot publiek het begrijpt en onthoud dat ook de journalist geen expert op jou vakgebied (Scouting, zendamateurisme) is. Voorkom daarom het gebruik van technische kreten of vakjargon. Daar weer terminologie niet te  vermijden is voeg je een korte uitleg toe.

voorbeeld:
‘Contacten worden geleged door radiozendamateurs. Een radiozendamateur is iemand die examen heeft gedaan bij de toezichthouder op het frequentie spectrum om een vergunning te krijgen waarmee hij een zender mag bedienen'.


Als je gebruik maakt  van akortingen zet je de eerste keer dat je de afkorting gebruikt, achter de afkorting tussen haakjes de hele betekenins:

voorbeeld:
JOTA (Jamboree On The Air)
WOSM (World Organization of the Scout Movement)


Probeer alleen het basis idee in de zin te stoppen. Houd je zinnen kort. Een maximum van 30 woorden per zin is een goede vuistregel. Voor kom dubbelzinnigheid en het gebruik van passieve werkwoorden.
Om het lezen te ondersteunen houd je de alinea's kort, gemiddeld 2 a 3 zinnen

Wees consequent

  • Wees consequent in het gebruik van spelling, afkortingen, maateenheden en het gebruik van hoofdletters.
  • Voor technische onderwerpen is het belangrijk internationaal gestandaariseerde maten en eenheden te gebruiken en hun afkortingen.
  • Maak altijd gebruik van de spelling checker in tekstverwerkers zoals Word.

Verpspreidings strategie

Omdat het persbericht over een specifiek onderwerp gaat is de houdbaarheid er van meestal beperkt. Daarom moet een persbericht snel verstuurd worden aan de doelgroepen. Om dit te realiseren moeten we de distributie van het persbericht goed organiseren. Persberichten kunnen worden verstuurd per fax of e-mail maar kunnen ook geplaatst worden op een website. Een website werkt alleen als de journalisten regelmatig een bezoek afleggen aan de website.

Zoals al eerder gezegd hebben journalisten meestal te maken met een deadline. Daarom is het belangrijk het voor de journalisten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Zorg er voor dat de informatie hem direct bereikt en dat hij er niet naar hoeft te zoeken.

Ook wanneer het nieuws bekend wordt gemaakt, op een persconferentie bijvoorbeeld, moet je persbericht klaar liggen om uitgereikt te worden. Een persbericht kan uitgegeven worden alleen of samen met andere documenten als onderdeel van een pers-pakket.ttend the event.

Hint:
Maak gebruik van andere evenementen om jou activiteit bekendheid te geven. Bijvoorbeeld op een landelijke of regionale bijeenkomst van zendamateurs. Maak gebruik van de mogelijkheid dat journalisten juist daar ook aanwezig kunnen zijn. Zorg er voor dat je juist dan ook jou persbericht beschikbaar is. Eventueel in een pers-kamer.
een dergelijk evenement is een uitstekende plaats om interviews te geven.


Het Schrijven van een persbericht is niet iets dat je zomaar doet. daarom vind je op in dit handboek een voorbeeld voor een persbericht dat je kan downloaden.


Over goede foto's bij een persbericht: