't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Het JOTA-JOTI weekend > Contact met de pers
« vorige volgende »

Contact met de pers

De JOTA-JOTI is een uitstekende gelegenheid om publiciteit voor de groep te verwerven. Jaarlijks besteden veel kranten en vaak ook lokale radio- en TV-omroepen aandacht aan het evenement. Om te voorkomen dat we elkaar voor de voeten lopen is een verdeling gemaakt.:

Landelijk

Landelijke publiciteit wordt uitsluitend verzorgd door de landelijke JOTA-JOTI organisatie in samenwerking met de afdeling PR en Voorlichting van het Landelijk Servicecentrum. Het omvat onder meer de uitgave van een persbericht, samengesteld ten behoeve van de landelijke pers, de landelijk opererende radio- en TV-omroepen en de organisaties van de zendamateurverenigingen.

Regionaal

Regionale publiciteit wordt uitsluitend verzorgd door de RJJA's in samenwerking met regiovoorlichters. In overleg met de in het rayon deelnemende groepen kan een algemeen artikel worden opgesteld, waarin de groepen apart worden genoemd en waarin nadere informatie wordt verstrekt. Zowel regionaal verschijnende kranten als regio-verzorgende omroepen kunnen door de RJJA benaderd worden.

Plaatselijk

Plaatselijke publiciteit wordt door de groepen zelf verzorgd. Indien er in een plaats meer groepen aan de JOTA en/of JOTI deelnemen, is het aan te bevelen om in onderling overleg een artikel te maken. De wekelijks verschijnende plaatselijke bladen nemen uw bijdragen graag op. In deze kranten kunt u niet alleen een aankondigend artikel maar ook een verslag van uw JOTA- of JOTI-station laten opnemen. Kijk voor meer informatie op de JOTA-JOTI DVD.

Uit oogpunt van nieuwswaarde heeft de publiciteit in de plaatselijke media voor jou groep de grootste betekenis. Jouw groep komt erdoor in het nieuws bij de lezers in uw omgeving. Dat heeft veel meer effect dan een algemeen "spotje" in een landelijk ochtendblad. Verwerk de krantenknipsels en foto’s in uw verslag voor de JOTA-JOTI-DVD.