't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > On the Air (JOTA) > Welke banden waarvoor gebruiken
« vorige volgende »

Welke banden waarvoor gebruiken

Zendamateurs hebben toegang tot heel veel frequenties met elk hun specifieke eigenschappen en mogelijkheden. In dit hoofdstuk vind je een korte weergaven van deze mogelijkheden en wat er voor de JOTA mogelijk is op deze frequenties.

160 meter band (1810-1850 kHz)

Op deze band zijn overdag lokale verbindingen mogelijk. Door grondgolven is een afstand tot ca. 50km over land mogelijk maar over zee is het mogelijk grotere afstanden te overbruggen. Deze band is het hele jaar bruikbaar. 's Nachts zijn doorgaans afstanden mogelijk van ca. 800km tot enige duizenden kilimeters. In de zomer moet rekening gehouden worden met ernstige statische etherstoring.

Voor deze band zijn grote antennes nodig en het rendement is laag. Zenders en ontvangers voor deze band zijn nauwelijks beschikbaar en altijd zelfbouw. Tijdens de JOTA zal je er nagenoeg geen tegenstations vinden.

80 meter band (3,50 - 3,80 MHz)

Op deze band zijn er altijd Europese stations te beluisteren. 's Avonds zijn zij het sterkst; het bereik omvat hier doorgaans West-Europa. Daardoor zijn er veel zendamateurs uit ons land en omringende landen aan te treffen. 's Nachts zijn de te overbruggen afstanden erg variabel maar enige duizenden kilometers kunnen in de winter worden overbrugd.

Voor deze band heb je een  eenvoudige antenne nodig met een lengte van 40 meter.  Je hebt dus wel de ruimte nodig. Elke HF zendontvanger kan deze band aan. Tijdens de JOTA zal je veel nederlandse en duitse stations treffen op deze band.

40 meter band (7,00 - 7,10 MHz)

Op deze band zijn voornamelijk stations uit Europa te horen. Dezelfde gegevens als de 80 meterband, maar de maximale afstanden zijn meestal groter. Spraak kan je vinden vanaf 7,04 MHz.

Voor deze band heb je een  eenvoudige antenne nodig met een lengte van 20 meter.  Elke HF zendontvanger kan deze band aan. Tijdens de JOTA zal je veel europeese stations treffen op deze band.

30 meter band (10,10 - 10,15 MHz)

Deze band is alleen beschikbaar voor morse (CW) of communicatie met de computer (PSK31). Overdag is een goede band voor lange afstandsverkeer (DX) maar minder geschikt voor korte afstand. 's Nachts redelijk geschikt voor het lange afstandsverkeer (DX) tijdens bepaalde jaargetijden.

Voor deze band kan je uit de voeten met een eenvoudigde draadantenne. De meeste standaard draadantennes voor HF (G5RV, Windom, FD4) kunnen deze band niet zonder meer aan. Wil je tijdens de JOTA met de computer op de HF banden actief worden met bijvoorbeeld PSK31 dan kan je hier ver komen. Er mag niet gesproken worden op deze band.

20 meter band (14,00 - 14,35 MHz)

Dit is een band voor het DX-verkeer. Vooral 's avonds zijn er stations van over de gehele wereld te horen. Spraak vanaf 14,10 MHz, DX rond 14,20 MHz. PSK31 rond de 14,070 MHz.

Alhoewel je op deze band met een draadantenne goede resultaten kan behalen is een beam- of richtantenne wel welkom. Elke HF zendontvanger kan deze band aan. Tijdens de JOTA zal je stations treffen op deze band van over de hele wereld.

17 meter band (18,068 - 18,168 MHz)

Deze band is een prima band voor lange afstandsverkeer (DX).

Alhoewel je op deze band met een draadantenne goede resultaten kan behalen is een beam- of richtantenne wel welkom. De meeste standaard draadantennes voor HF (G5RV, Windom, FD4) kunnen deze band niet zonder meer aan. Elke HF zendontvanger kan deze band aan. Tijdens de JOTA zal je stations treffen op deze band van over de hele wereld.

15 meter band (21,000 - 21,450 MHz)

Zendamateurs van alle delen van de wereld zijn in deze band vaak te beluisteren. Laat in de avond is deze band meestal niet bruikbaar. Er is een sterke beinvloeding door ionosferische omstandigheden merkbaar (condities). Deze band wordt meestal voor het DX-verkeer gebruikt.
De eigenschappen liggen tussen die van de 17 meterband en de 12 meterband in. Vaak is de band 'open' als de 10meter band 'dicht' is. Spraak vanaf 21,100 MHz.

Alhoewel je op deze band met een draadantenne goede resultaten kan behalen is een beam- of richtantenne wel welkom. Elke HF zendontvanger kan deze band aan. Tijdens de JOTA zal je stations treffen op deze band van over de hele wereld. nadeel is dat de band niet altijd "open" is en daarmee onvoorspelbaar.

12 meter band (24,89 - 24,99 MHz)

Overdag kan op deze band-afhankelijk van de ionosferische omstandigheden-uitstekend lange afstandsverkeer (DX) worden gewerkt. 's Nachts alleen geschikt voor lokale grondgolf verbindingen.

Alhoewel je op deze band met een draadantenne goede resultaten kan behalen is een beam- of richtantenne wel welkom. Elke HF zendontvanger kan deze band aan. Tijdens de JOTA zal je stations treffen op deze band van over de hele wereld. Nadeel is dat de band niet altijd "open" is en daarmee onvoorspelbaar.

10 meterband (28,000 - 29,700 MHz)

Spraak vanaf 28,200 MHz, DX rond 28,500 MHz. Deze band is alleen gedurende bepaalde periodes bruikbaar en dan nog voornamelijk overdag. Er is een nog sterkere invloed van condities dan op 15 meter. Tijdens de goede condities vindt er veel DX-verkeer op plaats. Overdag is deze band af en toe beter dan de 20meter band, maar dat is sterk afhankelijk van ionosferische omstandigheden. Grondgolf verbindingen zijn vaak slecht. 's Nachts alleen geschikt voor lokale grondgolf verbindingen.

Wil je echt goede resultaten behalen op deze band dan is een beam- of richtantenne noodzakelijk. Elke HF zendontvanger kan deze band aan. Deze band is niet altijd "open" is en daarmee onvoorspelbaar. Wanneer hij open is, ligt de wereld aan je voeten.

6 meterband (50.00 - 52.00 MHz)

De band waar men in de zomer leuke DX kan werken. Onder normale omstandigheden gedraagt deze band zich als de 10 meterband en zijn er alleen verbindingen mogelijk over korte afstand. Bij meervoudige 'sporadische E-laag reflectie' ( ES ) en een hoog zonnevlekgetal zijn verbindingen over grote afstanden mogelijk. Soms wereldwijde verbindingen. Ook met TEP (Trans Evenaar Propagatie) zijn leuke verbindingen te maken tot aan Zuid Afrika toe.

Voor deze band heb je een kleine beam nodig die eenvoudig is te combineren op de mast van je twee meter beam. Door het onvoorspelbare gedrag van deze band wordt het wel de 'Magic Band' genoemd. In het jaargetijde waar de JOTA is is de band nagenoeg nooi open. Daarmee is de beruikbaarheid drastisch afgenomen. Je kan er weinig JOTA stations vinden.
Voor deze band is veel "groene" legerapparatuur beschikbaar.

2 meterband (144- 146 MHz)

De meest gebruikte band onder de zendamateurs. Iedere amateur heeft wel een of meerdere zendontvangers welke in de 2meter band werken. Deze band is mede zo populair door de vele repeaters met een goede dekking in het hele land. Men kan met een eenvoudige portofoon via deze repeaters vanuit de woonkamer de hele regio bewerken. De reikwijdte is doorgaans beperkt tot circa 100 kilometer, maar tijdens bepaalde atmosferische omstandigheden zijn verbindingen mogelijk tot ca. 1500 kilometer. Met behulp van aurora reflectie, sporadische E-laag reflectie, tropo, reflectie op meteorenregens zijn afstanden tot wel 1800 kilometer mogelijk. Normaal gesproken kan je bina heel nederland bereiken.

Voor deze band heb je een beam of rondstraalantenne nodig. afhankelijk van je omgeving moet je 10 to 20 meter hoog je antenne plaatsen om ver te komen.

70 cm band (430 - 440 MHz)

Deze band leent zich zeer goed voor het doen van allerlei experimenten. De band wordt intensief gebruikt voor Digitale communicatie zoals Packet radio, en D-star. de band heeft dezelfde eigenschappen als de 2meter band maar topografische omstandigheden hebben ook een veel grotere invloed.
Er worden ook hogere eisen gesteld aan antennes en coaxkabels.

Voor deze band heb je een beam of rondstraalantenne nodig. afhankelijk van je omgeving moet je 10 to 20 meter hoog je antenne plaatsen om ver te komen. Tijdens de JOTA kom JOTA stations op deze band tegen uit de regio of plaats. Veel groepen wijken uit van 2 meter naar 70 cm voorlokale verbindingen wanneer de 2 meterband vol zit.

23 cm band (1240 - 1300 MHz)

In deze band kunnen verbindingen over korte afstanden gemaakt worden en worden veel amateur televisie en packetradio experimenten gedaan.

Antennes moeten op grote hoogte geplaatst worden om bereik te hebben. Tijdens de JOTA wordt voor ATV veel gebruik gemaakt van deze band.