't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > On the Air (JOTA) > Veiligheid
« vorige volgende »

Veiligheid

Het bouwen van torens, hoe klein ook, brengt risico’s met zich mee. Maak daarom altijd een veiligheidsplan.

Met alles wat we doen in ons dagelijks leven lopen we een risico. Ook tijdens Scoutingactiviteiten. Omdat we als leiding verantwoordelijk zijn voor kinderen van anderen, moeten we stilstaan bij risico’s die we lopen in scoutingtijd. Dit kun je doen door vooraf risico’s te inventariseren en evalueren. Als het risico hoog is moeten we maatregelen treffen zodat de kans op ongelukken verkleind wordt.

Heb je maatregelen getroffen en mocht zich onverhoopt een ongeluk voordoen, dan hoef je jezelf niet te verwijten dat je onzorgvuldig hebt gehandeld. Bij een eventuele juridische afhandeling van het ongeval sta je met ingevulde controlelijst sterker.

Het verdient de aanbeveling om eerst de algemene Arbocheck van Scouting Nederland te lezen.


Tijdens de JOTA worden door veel groepen torens gepionierd. Voor het bouwen kan de checklist Pionieren van Scouting Nederland worden ingevuld.


Voor de overige risico’s die zich specifiek tijdens de JOTA-JOTI kunnen voordoen, is door de werkgroep JOTA-JOTI een checklist JOTA-JOTI opgesteld.

Omgevallen toren in Barendrecht 2007.