't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > On the Air (JOTA) > JOTA op VHF en UHF
« vorige volgende »

JOTA op VHF en UHF

Voor de 2 meter-band gelden geen voorkeursfrequenties. Voor verbindingen in SSB en FM dient het bandplan gevolgd te worden. De aanroepfrequentie is 145.500 MHz in FM en 144.300 MHz in SSB.

Nadat de verbinding tot stand is gekomen, is het gebruikelijk naar een vrije frequentie toe te gaan om daar het gesprek (QSO) voort te zetten. Je laat zo ruimte voor andere JOTA-stations om ook een aanroep te kunnen doen.
De mobiele equipes van de JOTA-JOTI-organisatie gebruiken 145.550 MHz als inpraatfrequentie, mocht een mobiel station zich op deze frequentie melden, geef het dan altijd voorrang.

Om scouts de gelegenheid te geven in morse “SSSM”-mode (Slow Speed Scout Morse) uit te komen en andere stations in deze mode te ontmoeten, is 144.050 MHz de voorkeursfrequentie voor deze verbindingen.

De 2 meter-band is tijdens de JOTA behoorlijk vol. Dit betekent dat we niet zomaar overal in de band kunnen gaan zitten en zomaar over een bestaande verbinding heen werken. We geven daarom de volgende adviezen:

  • Beperk zoveel mogelijk het zendvermogen van uw JOTA-station
  • Stel de FM zender in op FM-narrow
  • Gebruik voor vaste verbindingen met groepen in de buurt de 70 cm band
  • Gaat u na uw aanroep naar een andere frequentie? Vraag dan of de frequentie vrij is; bijvoorbeeld: "Is deze frequentie vrij? Is this frequency in use?"

Daarnaast kan de 70 cm band gebruikt worden, hierop is enorm veel ruimte. Het gewone bandplan dient daarbij in acht genomen te worden.

Bijvoorbeeld: in rayon G (rond Rotterdam) is men vaak actief rond 431.525 MHz en in SSTV op 432.500 MHz.

Voor packet radio bestaat een netwerk in de 70 cm band, met een groot aantal lokale opstappunten. Indien uw zendamateur(s) een packet radio station opzetten, zullen zij bekend zijn met deze frequenties.

Tevens zijn er diverse echolinkknooppunten waarbij het signaal van de zendamateurstations via een internet verbinding kan worden doorgekoppeld naar andere zendamateurs over de hele wereld. Ook
hierbij geldt dat de JOTA-voorwaarden dienen te worden gehandhaafd.