't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > On the Air (JOTA) > /J gebruiken
« vorige volgende »

/J gebruiken

De overheid heeft in 2008 nieuwe wetgeving gepubliceerd rondom het gebruik van de frequentieruimte zonder vergunning.
 
Met deze regels is vastgelegd Scouting Nederland voor amateurradio stations die deelnemen aan door Scouting Nederland georganiseerde activiteiten toestemming mag verlenen om hun roepletters uit te breiden met '/J' (stroke-J). Voor de volledigheid publiceren we hier de tekst uit de "Regeling voor gebruik van de frequentieruimte zonder vergunning"

Artikel 11, tweede lid sub c: Bij gebruik van een radiostation door leden van Scouting Nederland tijdens evenementen die georganiseerd worden door de werkgroep Radio Scouting Nederland wordt aan de in artikel 7, derde lid, bedoelde combinatie van letters of cijfers toegevoegd: J.

In deze tekst is de Landelijke JOTA-JOTI organisatie benoemd als Werkgroep Radio Scouting.

Met deze regels is de weg vrijgemaakt om ook buiten het JOTA weekend gebruik te maken van de "/J" bij Scouting activiteiten. Zie hiervoor 'JOTA-JOTI het hele jaar door'

Door je in te schrijven voor de JOTA-JOTI bij de Scouting Nederland ontvang je automatisch de toestemming voro jullie amateurradio station om /J te mogen gebruiken.