't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Achtergrond JOTA > JOTA > Overheid
« vorige volgende »

Overheid

De rijksoverheid verleent zendamateurs na het goed gevolg afleggen van een examen toestemming om gebruik te maken van de daarvoor beschikbare frequentieruimte. Iemand die met goed gevolg zijn examen heeft afgelegd wordt door de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geregistreerd als zendamateur.

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur: https://www.rdi.nl/

Aan de zendamateurs is de toestemming verleend om onder begeleiding van deze zendamateurs mensen die niet geregistreerd zijn mee te laten doen aan het berichtenverkeer van de zendamateurs. Scouts zijn geen zendamateurs en daarom geldt deze regeling ook voor hun. Mensen die gebruik maken van deze regeling moeten zich wel aan dezelfde regels houden als de verantwoordelijke zendamateur. Deze regels gelden voor bijvoorbeeld het gebruik van de frequenties en de manier waarop de verbindingen gemaakt worden.

Deze aanvullende regeling is niet altijd zo geweest. Tot 2007 waren de scouts de enigen die één keer per jaar toestemming kregen van de overheid om gebruik te maken van de zenders van zendamateurs om contact te zoeken met andere scouts. De zendamateurs hebben deze mogelijkheden ook doormiddel van de zogenaamde 'opleidingsstations'. Deze zijn herkenbaar aan PI4 en PI9 als prefix.

De overheid geeft scouting Nederland de mogelijkheid om amateurradiostations die deelnemen aan een activiteit van Scouting Nederland hun roepletters aan te vullen met "/J" oftwel 'stroke J'. Dit mag alleen na toestemming van de Landelijke JOTA-JOTI-organisatie van Scouting Nederland. Zie het gebruik van /J.

Een keer per jaar organiseert de Landelijke JOTA-JOTI-organisatie de JOTA. Elke scoutinggroep die mee wil doen aan deze activiteit moet zich opgeven bij de Landelijke JOTA-JOTI-organisatie. Daarvoor krijgt de zendamateur, die zijn roepletters beschikbaar stelt aan een scoutinggroep, toestemming van de Landelijke JOTA-JOTI organisatie van Scouting Nederland om zijn roepletters te voeren met de aanvulling 'stroke-J'

De afdeling handhaving van het Agenstchap Telecom is de toezichthoudende instantie van de overheid. Deze dienst houdt toezicht op het juiste gebruik van frequenties (radiopiraten). De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft een monitoringstation van waaruit wordt meegeluisterd met de JOTA maar ze rijden ook door het land heen en controleren deelnemende JOTA-stations.

Op mondiaal niveau worden de regels voor het radiozendverkeer vastgesteld door de International Telecommunication Union (ITU). De ITU is een organisatie van de Verenigde Naties. Op Europees niveau wordt dit gedaan door de Conference Européenne de Administrations des Postes et des Telecommunications (CEPT).Conference Européenne de Administrations des Postes et des Telecommunications (CEPT): http://www.cept.or./a>International Telecommunication Union (ITU): http://www.itu.int