't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Achtergrond JOTA > JOTA > De achterhaalde visie
« vorige volgende »

De achterhaalde visie

Zowel binnen scouting als binnen de wereld van de zendamateurs bestaat de hardnekkige gedachte dat het zendamateurisme en daarmee de JOTA een aflopende zaak is. Met de snelle ontwikkeling van communicatie mogelijkheden als onder andere MSN, Internet, het mobieltje en voice-over-IP zien veel mensen het zenden als ouderwets en achterhaald.

Niets is minder waar. Mensen die niet met de tijd meegaan zullen inderdaad merken dat het zendamateurisme zoals zij bedrijven niet meer zo modern is zoals het eens was. Een nieuwe en meer structurele visie zou moeten zijn dat enerzijds JOTA met zijn tijd mee moet door de introductie van nieuwe technieken. Anderzijds dient beseft te worden dat het zendamateurisme een hobby is.

Het zendamateurisme kan, maar hoeft niet voorop te lopen in de razendsnelle ontwikkelingen in de techniek. Een hobby heeft voldoende bestaansrecht juist omdat het voorziet in de vrijetijdsbesteding van haar beoefenaars.

Daarmee heeft het zendamateurisme een andere wending gekregen, een andere insteek. Waar het vroeger het pionieren op gebied van radiocommunicatie was is dat nu in veel mindere mate het geval. Slechts weinigen staan erbij stil wat dat betekent. Dit uit zich in de huidige situatie voor zendamateurverenigingen waarbij weinig nieuwe jeugd wordt aangetrokken.

We moeten terug naar het fundament waarop zowel scouting als het zendamateurisme is gebouwd: nieuwsgierigheid.

Nieuwsgierigheid naar de ander en nieuwsgierigheid naar het nieuwe. Scouting is hiermee bekend: leiding en scouts zijn constant op zoek naar nieuwe uitdagingen, nieuwe spellen, een nieuw programma - een van die nieuwigheden is onder andere de JOTA: voor scouts biedt dit veel mogelijkheden die zij buiten het weekeinde niet hebben. Bij zendamateurs is die nieuwsgierigheid eveneens bekend: experimenten worden bedacht en uitgevoerd, zendamateurs zijn nieuwsgierig naar collega’s aan de andere kant.

Wie een langere tijd actief is met JOTA zal merken dat alleen verbinding maken een gepasseerd station is.

Het gaat om de verbinding zelf, om het contact met de ander. Om de nieuwsgierigheid naar de wereld en mensen om haar heen. Hierin is het zendamateurisme één van de verschillende mogelijkheden.