't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Achtergrond JOTA > JOTA > JOTA en Internet
« vorige volgende »

JOTA en Internet

Internet is binnen korte tijd hard gegroeid en breed toegankelijk geworden. Het wordt door vele zendamateurs gezien als een bedreiging van hun hobby en de JOTA (zie de achterhaalde visie). Voor scoutinggroepen die geen zendamateur kunnen vinden is het internet en daarmee de JOTI een goed alternatief voor de JOTA. Zenden is immers 'slechts een van de verschillende manieren' om contacten te leggen met andere scouts.

Internet kan een concurrent zijn van de JOTA. Indien dit zo wordt ervaren is er sprake van een onbalans.

Internet is breed toegankelijk en vrijwel iedereen heeft dit thuis. Dit gegeven beperkt de meerwaarde van internet voor een scouting programma: 'het is weinig uitdagend'. Desondanks kan met een juiste benadering wel degelijk een meerwaarde worden bereikt, ware het niet dat het internet daarbinnen dan juist een kleinere rol gaat spelen.

JOTI kan vernieuwend zijn wanneer het wordt ingezet voor groepsoverstijgende activiteiten of activiteiten waarbij een dergelijke capaciteit thuis nauwelijks kan worden geëvenaard. Concreet valt dan te denken aan netwerkspelen, multiplayer games, cyberhikes, digitale speurtochten, LAN-parties en dergelijke.

Een JOTI programma kan JOTA ondersteunen. Denk hierbij aan het opzoeken van informatie, bijhouden van weblogs, het maken van een stationsrapport of website. Ook Echolink, dat gebruik maakt van internet, biedt weer nieuwe mogelijkheden voor scouts om met elkaar in contact te komen. Op deze manier wordt de populariteit van internet ingezet voor de JOTA. Het kan de drempel voor JOTA verminderen.

Een bekend systeem is dat eerst een QSO of JOTA gerelateerde activiteit moet worden uitgevoerd voordat de scouts achter internet mogen. Dit kan concreet door na het zenden internetkaarten af te geven waarmee de scouts een beperkte tijd op internet mogen.