't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Achtergrond JOTA > JOTA > Het spanningsveld
« vorige volgende »

Het spanningsveld

Tijdens de organisatie van een JOTA zullen de eerder genoemde punten aan het licht komen, uiteraard verschilt de aard hiervan per groep. In de SWOT-analyse hieronder wordt gepoogd een beeld te geven van het spanningsveld waarin de organisatie zich beweegt. Het kan helpen om hoofd- van bijzaak te onderscheiden en prioriteit te geven waar nodig.

SWOT-analyse JOTA

Strengths (sterke kanten)

 • Contacten leggen,
 • Uitdagend programma
 • Jamboree terwijl je thuis blijft,
 • Veel mogelijkheden,
 • Modern programma
Opportunities (kansen)

 • Regionaal overleg
 • Internationaal Nieuwe programma mogelijkheden
 • Werken aan promotie en je netwerk
 • Flexibel programma
 • Duidelijke insteek en visie
 • Tegenstations vooraf benaderen

Weaknesses (zwakheden)

 • Inhoudelijk gat tussen zendamateurs en leiding
 • Vergt veel organiseren
 • Te veel informatie in 1 keer
 • Microfoonvrees
 • Ingewikkelde informatie

Threats (bedreigingen)

 • Weinig mogelijkheden om antennes te plaatsen
 • Internet en zenden niet op elkaar afstemmen
 • Laat beginnen met organiseren
 • Weinig overleg tussen zendamateurs en leiding
 • Elk jaar hetzelfde programma
 • Visie "zenden is ouderwets"