't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Achtergrond JOTA > JOTA > Filosofie
« vorige volgende »

Filosofie

Tijdens de JOTA komen twee verschillende disciplines samen: het zendamateurisme en scouting. Onderling zijn er grote verschillen maar als je ze goed bekijkt valt het allemaal best wel mee.

Het zendamateurisme heeft een uitgebreide vaktaal die voor de meeste scouts niet wordt begrepen: repeater, 70 centimeter, QRX, VHF, condities, call, etc.
Maar ook scouting kent een uitgebreide vaktaal! Zendamateurs zullen op hun beurt moeten weten wat bijvoorbeeld welpen zijn, welke leeftijd daarbij hoort, wat is een speltak, opkomst, kruissjorring?JOTA wordt soms ervaren als veel geregel, ingewikkeld en te hoog gegrepen. Wie zich goed voorbereidt en zich verdiept in het zendamateurisme zal een en ander echter snel oppikken. Een goed contact met de zendamateurs en het doorlezen van wat artikelen is noodzakelijk om een goed beeld van de JOTA te krijgen. Wat het doorlezen betreft zijn er tal van begrijpelijke en overzichtelijke niet al te lange teksten.

Er zijn ook veel overeenkomsten tussen scouts en radiozendamateurs! Scouts en zendamateurs zijn allebei lid van een vereniging. Voor scouts zijn dit de groep, Scouting Nederland, de WOSM en WAGGGS. Voor zendamateurs zijn dit de VRZA of de VERON in Nederland en de ITU op wereld niveau.

Scouts en zendamateurs besteden allebei aandacht aan landkaarten, communicatie, contact leggen met gelijkgestemden, internationalisatie, grenzen verleggen. En alhoewel dit voor de activiteiten in Nederland minder van toepassing is zijn ze allebei bezig met maatschappelijke kwesties. Veel scouts in Afrika zijn actief in de voorlichting rondom Aids. In Canada worden bomen aangeplant. Zendamateurs verschaffen de wereld first-minute informatie tijdens rampen, ondersteunen informatie over het weer, leggen contact met afgelegen eilanden, hebben contact met schepen.

Zowel scouts als zendamateurs zijn hulpvaardig. Denk daar bij eens aan de overstromingen in New Orleans of de Tsunami in Indonesië.

De JOTA biedt scouts de gelegenheid om in eigen clubhuis contact te leggen met andere scouts in binnen- en buitenland. Hiervoor is geen dure reis nodig, die de meeste scouts nooit zullen maken. Het is een jamboree waarbij vele scouts actief zijn. Voor zendamateurs biedt de JOTA een kans om antennes op te stellen die in hun achtertuin niet mogelijk zijn. Ze zijn actief deelnemer in een weekend waarbij zeer veel activiteit in de ether is en vele mogelijkheden voorhanden liggen. Het biedt ze tevens een kans
hun kennis en ervaring over te brengen op de jeugd.