't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Verklarende woordenlijst > Radio-oriëntering
« vorige volgende »

Radio-oriëntering

Dit kan vergeleken worden met de (sport) oriëntatielopen. Bij het oriënteren moeten verschillende punten worden bezocht door middel van oriëntatie in het terrein met kaart en kompas. Op elk punt is een unieke stempel, kniptang of scheurstrookje aanwezig om te bewijzen dat een deelnemer er is geweest.

Vossenjagen is bij uitstek dé activiteit die het radiozendamateurisme en scouting bindt. Het oriënteren is een basis-scoutingactiviteit, het vossenjagen biedt inzicht in de werking van een zender. Radio-oriëntering is in veel landen buiten Nederland, in Europa - met name in Oost- Europa - een zeer populaire sport. Ook onder militairen wordt de sport veel gebruikt als oefening. Er zijn diverse vormen.

ARDF-wedstrijd

Amateur Radio Direction Finding. Er is een aantal zenders uitgezet die alleen bij de start te horen zijn. Binnen zo kort mogelijke tijd moeten de zenders (dus in de goede volgorde, om tijdsverlies te voorkomen) gevonden worden.

Fox-oring

Op een kaart zijn een aantal rondjes aangeven waarbinnen de zender zich bevindt. Eerst moet men dus naar het rondje, waarbinnen pas een signaal kan worden opgevangen.

Recreatieve wedstrijd

Een beperkt aantal zenders die door middel van een kruispeiling moeten worden opgezocht en op de kaart moet worden weergegeven.

Otterjacht

Een ARDF of Fox-oring wedstrijd op het water (kano’s, roei- of fluisterboten).

De zendertjes kunnen verschillend uitzenden. Elke zender heeft zijn eigen signaal, zendt continu of is om de zoveel minuten aan. Bij professionele radio-oriëntering wordt een speciale kaart gebruikt waarop de doordringbaarheid van het terrein staat aangeven op een nauwkeurige schaal (1:25.000 is te grof). Dit is van belang om de zenders zo snel mogelijk te vinden.

Zie ook www.veron.nl/cie/vossenjacht/watisvossenjagen.htm