't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Bijlagen > JOTA-JOTI Verzekering
« vorige volgende »

JOTA-JOTI Verzekering

Opgelet: Voor de laatste versie van de voorwaarden wordt verwezen naar de website van de JOTA-JOTI en Scouting Nederland. ###

Via het Landelijk servicecentrum kunnen groepen inschrijven op de deze verzekering. De tekst hieronder is ook te downloaden als PDF-bestand:

Scoutinggroepen die meedoen met de JOTA-JOTI in oktober hebben de mogelijkheid een aanvullende verzekering voor materialen af te sluiten.
Veel radiozendamateurs beschikken reeds over een verzekering. De meest gangbare is de z.g. VERON- of VRZA-polis.

Opgelet De hieronder genoemde bedragen zijn van 2010.

Premie en dekking

Per locatie kan de gehele zendinstallatie verzekerd worden voor een bedrag van €5.000 of veelvouden daarvan, tot een maximum van €25.000. De premie bedraagt € 17,50 per €5.000 verzekerde waarde

Dekkingsperiode

De JOTA verzekering geldt vanaf de zaterdag voor de JOTA t/m de zondag in het weekend erna. Hierdoor is schade aan de materialen tijdens de opbouw en afbraak in deze periode ook gedekt. De verzekering keert dus niet uit bij schade aan JOTA en JOTI materialen buiten deze periode.

Eigen risico

Er is een eigen risico per schadegeval per locatie. Voor stormschade is er een verhoogd eigen risico per schade

Condities

De verzekering geschiedt op de voorwaarden van de Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006,alsmede de condi-ties als omschreven in de “All Risks” clausule G 13 van de Vereniging van Transportassuradeuren in Nederland.
Vrij van Molest.

Diefstal uit gebouwen en/of voertuigen is uitsluitend gedekt indien sporen van braak aanwezig zijn.

Dekking

Men is verzekerd voor :

  • Vervoer heen en terug van de zendapparatuur vanaf de woning(en) van de zendamateur(s) tot aan het clubgebouw, c.q. de in het aanmeldingsformulier opgegeven locatie.
  • Dekking in het clubgebouw tegen alle van buitenaf komende schaden (vocht, vallen, etc.).
  • Dekking tegen diefstal, alleen bij inbraak (er moet dus braakschade zijn) ingeval er een politierapport voorhanden is.
  • Computers zijn ook gedekt. Houdt er rekening mee dat computers verzekeren beperkte zin heeft: een gesneuvelde harddisk bijvoorbeeld valt grotendeels onder het eigen risico, en kosten voor het terughalen van verloren gegevens worden niet vergoed.

Uitgesloten

De verzekering geeft geen dekking indien:

  • de schade is veroorzaakt door de aard of gebrek van het voorwerp, dan wel door motten en ander ongedierte of schimmel;
  • met betrekking tot elektrische instrumenten en apparaten de schade het gevolg is van, overbelasting, te hoge netspanning, kortsluiting, inductie, stroomlekken of zelfverwarming, dan wel is ontstaan aan buizen of halfgeleiders;
  • de schade het gevolg is van onoordeelkundig gebruik;
  • de schade is veroorzaakt door, opgetreden bij voortvloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn ontstaan.

Kosten en aanmelding

De premie bedraagt € 17,50 per €5.000 verzekerde waarde
(maximaal te verzekeren bedrag is €25.000,00)
Per aanmelding betaalt men € 5,00 administratiekosten. Betaling via incasso.

De verzekering kan uiterlijk tot 1 dag voor aanvang van de JOTA/JOTI worden afgesloten. Is de verzekering binnen de looptijd afgesloten, dan gaat deze in 1 dag na de afsluitdatum.

Het online aanmeldformulier is te vinden op www.scoutingverzekeringen.nl.