't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Bijlagen > Handleiding Multilog > Aan de slag
« vorige volgende »

Aan de slag

Een verbinding invoeren in het logboek.

Invoer scherm

Sart met het invullen van de roepletters van het tegenstation.
Klik daarna op zoek, QRZ, of QRZ om alle gegevens uit de databases op te halen en automatisch in te vullen.

Vul de frequentie in (in MHz). Bijvoorbeeld 14,200 voor de 20m band.
Klik op de rekenmachine Calculator naast frequentie. De band en mode worden automatisch ingevuld.

Wanneer u geen locator gegevens heeft, kunt u de afstand berkenen door op het aardbolletje naast het land te klikken.

Vul eventueel nog een opmerking in.

Wilt u de log in het JOTA-cluster vermelden? Vink dan [Zet in cluster] aan.

Het log is nu klaar om gelogd te worden, klik op [Log toevoegen] om het op te slaan.

Het log-formulier is nu klaar voor de volgende log.


Een uitgebreid stappenplan voor het invullen is te vinden bij 'Multilog - Invoerscherm'Link.

Deze is goed bruikbaar om met de scouts het logboek in te vullen.

Kaarten

In het menu [Kaart] kunt u de door uw groep gewerkte stations op de kaart bekijken.

De [Volledig Scherm] modus, kunt u gebruiken, om te laten zien aan de bezoekers/deelnemers.

Zet op de betreffende-computer de screensaver uit, en druk op F11 om menu's ed. te laten verdwijnen. Vooral met een beamer geeft dit een mooie indruk.

Cluster

In het Multilog cluster, staan alle meldingen, die door multilog-gebruikers zijn toegevoegd.

Multilog-Cluster scherm

Het Jota-cluster is een wereldwijd cluster speciaal voor de Jota. Het DX-cluster, is het normale wereldwijde cluster Via [Zet in cluster] kunt u zelf een vermelding aan een van de clusters toevoegen.

Hulpmiddelen

Bij hulpmiddelen, vind u de lijst van deelnemers.

U kunt zelf hulpmiddelen toevoegen, bijv. propagatie kaarten ed. De toegevoegte hulpmiddelen zijn alleen voor u toegangkelijk.

Gebruiker

Bij gebruiker, kunt u uw instellingen wijzigen. U kunt bv. een kleur kiezen, zodat u meer opvalt in de log Uw email-adres is alleen zichtbaar voor uw groep.

De groeps-admin kan extra gebruikers toevoegen.

Via [Berichten] kunt u berichten sturen naar andere multilog gebruikers en berichten voor u lezen.

Via [Layout] kunt u het logboek aanpassen, aan uw persoonlijke wensen.

Contest mode

Voor de nacht-contest, is er een speciale modus, klik in het menu [Logboek] op [Contest-mode]. In het invulscherm verschijnen nu een aantal extra velden.

De regio en punten worden automatich ingevuld, als u een station opzoekt, met het vergrootglas.

Een station dubbel loggen in contest-mode is niet mogelijk.

Na de contest, kunt u de gegevens automatich laten versturen naar de JOTA-organisatie.