Laatst bewerkt July 01, 2014, 09:25

Privacy

Deze website is onderdeel van de website van PE1MEW

Privacy statement

PE1MEW respecteert de privacy van de bezoekers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Door middel van deze privacy policy wil PE1MEW duidelijkheid scheppen in hetgeen PE1MEW met uw gegevens doet.

Persoonsgegevens

U kunt deze website bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag om additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt PE1MEW persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die PE1MEW op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

PE1MEW zal uw gegevens niet doorleveren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien PE1MEW hier wettelijk toe verplicht wordt.

Bezoekersgegevens

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van deze website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Inzage in gegevens

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Deze websites worden wel getoetst op betrouwbaarheid, maar PE1MEW kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Deze privacy policy heeft slechts betrekking op deze website.

Services van derden gebruikt door PE1MEW

Wanneer u de sites van PE1MEW bezoekt gebruikt u indirect diverse services verzorgd door derden. Elke van die bedrijven heeft haar eigen privacy policy.

Google AdSense: wordt gebruikt op advertenties op pe1mew.nl te tonen. Als externe leverancier maakt Google gebruik van cookies om die advertenties weer te geven. Doormiddel van de DART-cookie kan Google advertenties weergeven op basis van uw bezoek aan pe1mew.nl, alsmede aan andere sites op het internet. U kan hier meer lezen over Google’s privacy beleid. Mocht u dat willen kan u zich daar tevens afmelden voor de DART-cookie.