't Handboek JOTA-JOTI JOTA-JOTI logo

Home > Over deze website > Disclaimer
« vorige volgende »
Laatst bewerkt June 30, 2014, 15:52

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze en alle andere websites op pe1mew.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de sites op pe1mew.nl

De informatie op deze websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel PE1MEW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze websites en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan PE1MEW niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. PE1MEW garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. PE1MEW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer er links naar websites van derden woren weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. PE1MEW aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door PE1MEW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijzigingen

PE1MEW behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

PE1MEW