Een JOTA-station pimpen

Door het verkeerd instellen van de zenders kan het tegenstation veel moeite hebben met het verstaan van de scouts. Met de hier genoemde tips lukt het beter het radiosignaal netjes in de ether te krijgen.

Microfoons

Herhaal bij slechte verbindingen het bericht van de scouts. Amateurs zijn gewend goed duidelijk en stevig in de microfoon te praten, scouts echter hebben vaak microfoonvrees en praten heel zachtjes. Voor het tegenstation is het daarom vaak prettig als de amateur even een naam of een vraag kort en krachtig herhaalt. Dat klinkt misschien dubbelop, maar het voorkomt dat de scout achter de microfoon het gevoel krijgt "ik heb het niet goed gedaan".

Gebruik bij voorkeur handmicrofoons of richtmicrofoons en eventueel een voetschakelaar. In de praktijk zijn er veel stations die met een richtmicrofoon werken om de scouts als het ware te interviewen. Dit zorgt voor uitstekende verstaanbaarheid als er geen compressie wordt gebruikt.In de bovenste foto wordt een voorbeeld getoond waarbij de scouts aan het woord komen door middel van de "interviewtechniek".

Speechprocessors

Een speechprocessor is een functie die de menselijke spraak beter verstaanbaar maakt. De radioamateur kan de instellingen van een speechprocessor aanpassen. Echter, het gebruik van een speechprocessor is geen garantie voor succes!

Schakel de speechprocessor en microfoonvoorversterker uit! De JOTA vindt plaats in een ruimte waar vaak flink wat achtergrondkabaal aanwezig is. Bij scouting gaan dingen nu eenmaal wat luidruchtiger dan bij de radioamateur thuis in zijn shack.

Een speechprocessor en/of microfoonversterker haalt dit achtergrondlawaai makkelijk zo'n 15 dB op. Dit heeft tot gevolg dat het radiosignaal van het JOTA station S9-plus bij het tegenstation aankomt maar totaal onverstaanbaar uit de luidspreker komt.

Instelling van de zender op 2 meter

Tijdens de JOTA is de 2 meter band over-vol. Als de stations dicht bij elkaar zitten op de band kunnen ze last van elkaar krijgen.

Zet de zender op de twee meterband bijvoorkeur in FM-narrow of small. Hierdoor kunnen meer stations gebruik maken van de twee meterband en wordt voorkomen dat u onnodig 12,5 kHz hoger of lager in frequentie storing geeft.

Hoofdtelefoons en luidsprekers

Wat is beter? Een luidspreker of hoofdtelefoons? Daarover zijn de meningen verdeeld. We geven hier de voor en nadelen en een paar tips.

Het voordeel van een luidspreker is dat er aantrekkingskracht vanuit gaat. Kinderen worden getrokken door "wat hoor ik daar?" en "wat klinkt dat interessant". Iedereen kan ongelimiteerd mee luisteren.
Het nadeel van luidsprekers is dat het veel lawaai maakt en dat de ruimte er geheel mee gevuld worden. Een tweede JOTA station in dezelfde ruimte is bij gebruik van een luidpreker onmogelijk.

Het voordeel van het gebruik van hoofdtelefoons is dat je ongestoord kunt luisteren naar jouw tegenstation. Hoofdtelefoons kunnen zeer prettig zijn als de verbindingen wat moeizamer gaan of als er veel herrie is in een ruimte.
Het nadeel is dat je er altijd te kort hebt, en dat alleen mensen met een hoofdtelefoon mee kunnen luisteren. Even iemand bij het gesprek betrekken kan niet omdat die niet vanaf het begin heeft meegeluisterd.

Voor de hoofdtelefoons hebben we bij de spel ideeen 2 oplossingen: hoofdtelefoons op een versterker en telefoonhoorns.Met zijn tweeën onder één hoofdtelefoon.