JOTA-JOTI Verzekering

Opgelet: Voor de laatste versie van de voorwaarden wordt verwezen naar de website van de JOTA-JOTI en Scouting Nederland. ###

Via het Landelijk servicecentrum kunnen groepen inschrijven op de deze verzekering. De tekst hieronder is ook te downloaden als PDF-bestand:

PDF  Verzekerings informatie JOTA-JOTI verzekering 2010
PDF  verz voorwaarden JOTA 2010.pdf
PDF  Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006.pdf

Scoutinggroepen die meedoen met de JOTA-JOTI in oktober hebben de mogelijkheid een aanvullende verzekering voor materialen af te sluiten.
Veel radiozendamateurs beschikken reeds over een verzekering. De meest gangbare is de z.g. VERON- of VRZA-polis.

Opgelet De hieronder genoemde bedragen zijn van 2010.

Premie en dekking

Per locatie kan de gehele zendinstallatie verzekerd worden voor een bedrag van €5.000 of veelvouden daarvan, tot een maximum van €25.000. De premie bedraagt € 17,50 per €5.000 verzekerde waarde

Dekkingsperiode

De JOTA verzekering geldt vanaf de zaterdag voor de JOTA t/m de zondag in het weekend erna. Hierdoor is schade aan de materialen tijdens de opbouw en afbraak in deze periode ook gedekt. De verzekering keert dus niet uit bij schade aan JOTA en JOTI materialen buiten deze periode.

Eigen risico

Er is een eigen risico per schadegeval per locatie. Voor stormschade is er een verhoogd eigen risico per schade

Condities

De verzekering geschiedt op de voorwaarden van de Nederlandse Beurs-goederenpolis 2006,alsmede de condi-ties als omschreven in de “All Risks” clausule G 13 van de Vereniging van Transportassuradeuren in Nederland.
Vrij van Molest.

Diefstal uit gebouwen en/of voertuigen is uitsluitend gedekt indien sporen van braak aanwezig zijn.

Dekking

Men is verzekerd voor :

Uitgesloten

De verzekering geeft geen dekking indien:

Kosten en aanmelding

De premie bedraagt € 17,50 per €5.000 verzekerde waarde
(maximaal te verzekeren bedrag is €25.000,00)
Per aanmelding betaalt men € 5,00 administratiekosten. Betaling via incasso.

De verzekering kan uiterlijk tot 1 dag voor aanvang van de JOTA/JOTI worden afgesloten. Is de verzekering binnen de looptijd afgesloten, dan gaat deze in 1 dag na de afsluitdatum.

Het online aanmeldformulier is te vinden op www.scoutingverzekeringen.nl.